Všeličo
Domovská stránka Programovanie v C++ OOP a Windows Ročníkový projekt Princípy počítačov Princípy databáz Všeličo Kontakt

 

Na tejto mám moje linky na svoje obľúbené web stránky.

Cestovanie:
CP Autobusový a vlakový cestovný poriadok s možnosťou vyhľadávania
DPB Bratislavský cestovný poriadok

Moje programy alebo programy, na ktorých som spolupracoval:
Úvod do programovania a riešenie problémov v EasyLogo
RNA Grafický a animačný editor Revelation Natural Art
Program na vytváranie a strihanie videa Revelation Sight & Sound
Imagine Imagine je programovacie prostredie jazyka Logo
sprites.js Knižnica na vytváranie interaktívnych programov v javascripte

Veci okolo nás:
SHMU Stránka o počasí
Root Root je česká stránka nie len zo sveta Linux
Populárne z astronómie

Vyhľadávanie na Internete:
Google Google 

© 2016 Ľ. SALANCI