Knižnica sprites

 

Pomocou knižnice sprites.js sa dajú vytvárať jednoduché ťahacie aktivity.

1. Najjednoduchšie ťahanie objektu s automatickým návratom na pôvodnú pozíciu:

 

2. Veľa objektov:

 

3. Červené patrí na červené, zelené na zelené políčko:

 

4. Zoraďovanie vymieňaním:

 

5. Špeciálne správanie:

 

Tu je návod od Moniky Tomcsányiovej na jej použitie. Pomocou tejto knižnice naprogramovali moji kolegovia niektoré úlohy v súťaži v súťaži iBobor.

 

© 2018 Ľ. SALANCI